terça-feira, 14 de dezembro de 2010

Ricardo Reis - Niet slechts hij die ons haat os ons benijdt...

Niet slechts hij die ons haat of ons benijdt
Begrenst en onderdrukt ons; wie ons Liefheeft
Stelt niet minder grenzen.
Schenken de Goden mij dat ik, ontdaan
Van elke gevoel, de kille vrijheid hebbe
Van toppen waar niets is.
Wie weinig wil, heeft alles, wie niets wil
Is vrij; hij die niet heeft noch hebben wil
Is, mens, gelijk de goden


Ricardo Reis (01.11.1930)
vertaling: August Willemsen

Ricardo Reis (12 juni 1914 - 15 november 1935) was een van de heteroniemen van de Portugese schrijver Fernando Pessoa.
Reis gelooft in de Griekse goden maar leeft in het christelijk Europa. Hij beschouwt zijn spirituele leven als beperkt en gelooft niet dat het ware geluk bereikt kan worden. Hij houdt een stoïcijnse filosofie aan, die onder meer het vermijden van pijn, het streven naar rust en kalmte en bovenal het vermijden van extreme emoties omvat. Reis heeft een eerder cerebrale poëzie, met voorbedachten rade en structuur en een bijzondere aandacht voor het correcte taalgebruik. In zijn poëzie zijn de voornaamste thema's de korte duur van het leven, de ijdelheid van welvaart en gevecht, het genot van eenvoudige pleziertjes, het geduld in kwade momenten en het vermijden van extremen.

Não só quem nos odeia ou nos inveja
Nos limita e oprime; quem nos ama
Não menos nos limita.
Que os deuses me concedam que, despido
De afectos, tenha a fria liberdade
Dos píncaros sem nada.
Quem quer pouco, tem tudo; quem quer nada
É livre; quem não tem, e não deseja,
Homem, é igual aos deuses.

Sem comentários:

Enviar um comentário